Pauli Lyytinen Magnetia Orkesteri – konsertti siirtyy pe 8.10

 • Aika: 08.10.2021 / Klo: 19:00, ovet 18:30
 • Paikka: Hakasalmen Huvila, Mannerheimintie 13b, 00100 Helsinki Villa Hagasund: Mannerheimvägen 13b
 • Liput: 20 €, pariskunnat 15+15 €, eläkeläiset, työttömät ja Helsinki Jazz ry:n jäsenet 15 € ja opiskelijat 12 €. Ennakkoliput:

Pauli Lyytinen Magnetia orkesteri

Mika Kallio: rummut, Eero Tikkanen: kontrabasso, Verneri Pohjola: trumpetti ja Pauli Lyytinen: saksofonit ja sävellykset

Svensk text nedan.

Uudella Hypnosis – levyllä entistä kypsempi Magnetia Orkesteri luo vahvoja tunnelmia, joista paistaa läpi läsnäolo ja soittajien keskinäinen hienovarainen kommunikaatio.

Vahvasti improvisoiva, akustinen kvartetti on samaan aikaan juureva, klassinen jazzkokoonpano, mutta myös vahvasti nykyjazzissa kiinni oleva luova yksikkö, jonka mielikuvituksekas, ilmaisurikas ja ennakkoluuloton musisointi on kerännyt runsaasti kiitosta. Lyytisen hienovaraiset sävellykset tarjoavat otolliset puitteet jokaisen soittajan vahvuuksille. Omaääniset puhaltajat Lyytinen ja Pohjola muodostavat vahvan tutkaparin kontrabasisti Tikkasen ja rumpali Kallion vaivattomasti ja yllätyksellisesti vyöryvän kompin tukemina.

Uusi “Hypnosis” -albumi vie kuulijansa esikoisalbumia eteerisimpiin äänimaisemiin, joissa otsikon mukaisesti tutkitaan alitajunnan, ajan ja tilan olemuksia. Uusia elementtejä instrumentaatioon tuovat Kallion kaunisääniset gongit sekä Lyytisen ja Pohjolan pianon sustain pedaalia läheisesti muistuttavat plus pedaalit.

Magnetia orkesterin sivut

Konserttia tukevat Helsingin kaupunki ja Musiikin edistämissäätiö.

T U R V A V Ä L I K O N S E R T T I – paikkoja on rajoitetusti

Ennakkolipun ostaneille varataan paikat

Konserteissa noudatetaan viranomaisten koronamääräyksiä ja -suosituksia.
Tärkeimmät ohjeet yleisölle koronaviruksen leviämisen estämiseksi:

 • Oleskele vain omassa seurueessasi ja pidä turvaväli kaikissa tilanteissa kaikkiin niihin ihmisiin, joihin et ole päivittäin lähikontaktissa.
 • Kasvomaskin käyttäminen tapahtumissa on aina suositeltavaa.
 • Huolehdi tehostetusta käsihygieniasta – pese käsiä usein vedellä ja saippualla. Mikäli näitä ei ole saatavilla, desinfioi käsiä. Vältä pintojen ja kasvojesi koskettelua.
 • Lataa koronavilkku-sovellus puhelimeesi.
 • Jää kotiin, jos sinulla on minkäänlaisia sairauden oireita tai tunnet itsesi muutoin sairaaksi. Tarvittaessa hakeudu koronatestiin.

Mika Kallio: trummor, Eero Tikkanen: kontrabas, Verneri Pohjola: trumpet och Pauli Lyytinen: saxofoner och kompositioner

Med den nya Hypnosis skivan skapar den allt mer mogna Magnetia Orkestern starka stämningar som visar närvaron och den gemensamma och hänsynsfulla kommunikationen hos spelarna.

Den starkt improviserande, akustiska kvartetten är samtidigt en robust, klassisk jazzensemble, men också en kreativ enhet starkt knuten till samtida jazz, vars fantasifulla, uttrycksfulla och fördomsfria musikskapande har fått mycket beröm. Lyytinens subtila kompositioner ger gynnsamma ramar för varje spelares styrkor. De självljudande blåsarna Lyytinen och Pohjola bildar ett starkt radarpar som stöds av kontrabasisten Tikkanen och trummisen Kallio med sin enkla och överraskande rasande komp.

Den nya “Hypnosis” -skivan tar sin lyssnare till mera eteriska ljudlandskap än på debutskivan och utforskar som titeln säger gestalten hos det undermedvetna, tiden och rymden. Nya element till instrumentationen inhämtar Kallios vackert klingande gonggongar samt Lyytinens och Pohjolas pluspedaler, som liknar i det närmaste pianopedaler.

Magnetia orkesters hemsida

Konserten stöds av Helsingfors staden och Musiikin edistämissäätiö.

S Ä K E R H E T S A V S T Å N D K O N S E R T – biljetter finns tillgängliga på en begränsad basis.

För dom, som har köpt förhandsbiljetter, reserveras plats.

Alla konserter är säkerhetskonserter och biljetter finns tillgängliga på en begränsad basis. Konserter­na följer myndigheternas corona bestämmelser och rekommendationer. De viktigaste instruktioner för allmänheten för att förhindra spridning av corona­virus:

 • Vistas bara i ditt eget sällskap och håll ett säkert avstånd i alla situationer till alla människor du inte har nära kontakt med dagligen.
 • Användning av en ansiktsmask vid evene­mang rekommenderas alltid.
 • Ta hand om förbättrad handhygien – tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Om des­sa inte är tillgängliga, desinficera dina händer. Undvik kontakt med ytor och ansik­te.
 • Ladda ner koronavilkku applikationen till din telefon.
 • Stanna hemma om du har några symtom el­ler känner dig annars sjuk. Om det behövs, söka sig till en coronatest.

Kuva – bliden: Heikki Tuuli

Muita konsertteja

David Chevallier trio ja Tomi Nikku